.seminářteorie práva II. 24.4.2010 + zadání úlohy*

V rámci semináře, jehož tématem byla opět interpretace práva, jsme se věnovali v úvodu nejprve opakování. Zopakovali jsme dvě fáze procesu aplikace práva a místo interpretace v tomto procesu. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům interpretace.

Na následující semenář, který proběhne 15.5.2010, za použití standardních a nadstandardních výkladových metod (postup podrobně popište) odpovězte na následující otázky:

1) Může Senát PČR vyjádřit vůli nezabývat se návrhem ústavního zákona? Jaké má toto rozhodnutí následky?
2) Má Senát PČR na projednání návrhu ústavního zákona lhůtu 30 dnů? Co se stane v případě, že lhůta marně uplyne?
3) Může Senát PČR vrátit Poslanecké sněmovně PČR návrh ústavního zákona s pozměňovacími návrhy?
4) Může prezident republiky vetovat ústavní zákon?
5) Prostudujte příslušná ustanovení zákona o vysokých školách a fundovaně odůvodněte svou odpověď na otázku, zda může být děkanem fakulty student.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií