.fsv UK – Úvod do studia práva, upravený syllabus*

Milí studenti, zde naleznete upravený syllabus předmětu:

1. Právo jako hodnotový systém – demokratický právní stát, spravedlnost a právní jistota (30. 9.)

2. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, systém práva, aplikace a interpretace práva (7. 10.)
(Varvařovský, str. 13-49)
S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník

3. Ústavní právo – ústavní systém České republiky (14. 10.)
(Varvařovský, str. 88-131)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

4. Ústavní právo – základní práva a svobody, úvod do správního práva (21. 10.)
(Varvařovský, str. 150-185,)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

5. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (4. 11.)
(Wintr, Principy českého ústavního práva, str. 198-237)
S sebou: Smlouva o Evropské unii

6. Občanské právo hmotné I. (11. 11.)
(Varvařovský, str. 49-63, 194-208)
S sebou: Občanský zákoník

7. Občanské právo hmotné II. (18. 11.)
(Varvařovský, str. 208-258)
S sebou: Občanský zákoník

8.Procesní právo – civilní proces (25. 11.)
(Varvařovský, str. 63-75, 126-131)

9. Trestní právo hmotné – obecná část (2. 12.)
(Varvařovský, str. 387-398)
S sebou: Trestní zákoník

10. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (9. 12.)
(Varvařovský, str. 398-405)
S sebou: Trestní zákoník

11. Procesní právo – trestní a správní proces (16. 12.)
(Varvařovský, str. 337-344, 405-416)

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií