.základy soukromého práva FSV – syllabus*

1.  Úvod do studia předmětu. Systém soukromého práva v ČR.  15.2. dr. Horáček
2.  Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků).  22.2. dr. Bajura
3.  Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků). 29.2. dr. Bajura
4.  Závazky z deliktů. 7.3. Mgr. Pražák
5.  Věcná práva. 14.3. Mgr. Pražák
6.  Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele.  21.3. dr. Bajura
7.  Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání. 4.4. dr. Bajura
8.  Právní jednání podnikatele. 11.4. dr. Horáček
9.  Veřejné rejstříky. Ochrana hospodářské soutěže  18.4. dr. Horáček
10.  Obchodní korporace. 25.4. dr. Horáček
11.  Pracovní právo. 2.5. Mgr. Pražák
12.  Test. 9.5. Mgr. Pražák

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií