.základy soukromého práva FSV – syllabus*

1.  Úvod do studia předmětu. Systém soukromého práva v ČR. Věcná práva. 20.2. Mgr. Pražák
2.  Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků).  27.2. dr. Bajura
3.  Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků). 6.3. dr. Bajura
4.  Závazky z deliktů. 13.3. Mgr. Pražák
5. Pracovní právo. 20.3. Mgr. Pražák
6. Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele.  27.3. dr. Bajura
7.  Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání. 3.4. dr. Bajura
8.  Právní jednání podnikatele. 10.4. dr. Horáček
9.   Veřejné rejstříky. Ochrana hospodářské soutěže  24.4. dr.. Horáček
10.  Obchodní korporace, předtermín zkoušky. 15.5. dr. Horáček

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.