.Úvod do studia práva – syllabus*

1. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (3. 10.) Pražák
(Varvařovský, str. 15-42, 54-68)
S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník

2. Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (10. 10.) Wintr

3. Ústavní právo (17. 10.)
(Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V) Wintr
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

4. Správní právo, základní práva a svobody (24. 10.)
(Varvařovský, str. 291-299, 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII) Wintr
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

5. Občanské právo hmotné I. (31. 10.) Pražák
(Varvařovský, str. 42-54, 176-188)
S sebou: Občanský zákoník

6. Občanské právo hmotné II. (7. 11.) Pražák
(Varvařovský, str. 188-228)
S sebou: Občanský zákoník

7. Trestní právo hmotné – obecná část (14. 11.) Wintr
(Varvařovský, str. 333-342)
S sebou: Trestní zákoník

8. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (21. 11.) Wintr
(Varvařovský, str. 342-348, 358-360)
S sebou: Trestní zákoník

9. Občanské právo hmotné III. (28. 11.) Pražák
S sebou: Občanský zákoník

10. Procesní právo – civilní proces (5. 12.) Pražák

11. Procesní právo – trestní a správní proces (12. 12.) Pražák
(Varvařovský, str. 348-358)

12. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (19. 12.) Wintr
(Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)
S sebou: Smlouva o Evropské unii

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií