.základy soukromého práva FSV – syllabus 2018*

1.  Úvod do studia předmětu. Systém soukromého práva v ČR. Věcná práva I 19.2. Mgr. Pražák
2.  Věcná práva II.  26.2. Mgr. Pražák
3.  Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků) 5.3. dr. Bajura
4.  Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků). 12.3. dr. Bajura
5. Závazky z deliktů. 19.3. Mgr. Pražák
6. Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele.  26.3. dr. Bajura
7.  Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání. 9.4. dr. Bajura
8.  Právní jednání podnikatele. 16.4. dr. Horáček
9.   Veřejné rejstříky. Ochrana hospodářské soutěže  23.4. dr. Horáček
10. Obchodní korporace 30.4. dr. Horáček
11.  Pracovní právo 7.5. Mgr. Pražák
12.  Předtermín zkoušky. 14.5. dr. Horáček

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií