.Úvod do studia práva – syllabus*

1. Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (1. 10.)

2. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (8. 10.)
(Varvařovský, str. 15-42, 54-68)

S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník

3. Občanské právo hmotné I. (15. 10.)
(Varvařovský, str. 42-54, 176-188)

S sebou: Občanský zákoník

4. Ústavní právo (22. 10.)
(Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V)

S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

5. Občanské právo hmotné II. (5. 11.)
(Varvařovský, str. 188-228)

S sebou: Občanský zákoník

6. Procesní právo – civilní proces (12. 11.)

7. Správní právo, základní práva a svobody (19. 11.)
(Varvařovský, str. 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII)

S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

8. Trestní právo hmotné – obecná část (26. 11.)
(Varvařovský, str. 333-342)

S sebou: Trestní zákoník

9. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (3. 12.)
(Varvařovský, str. 342-348, 358-360)

S sebou: Trestní zákoník

10. Procesní právo – trestní a správní proces (10. 12.)
(Varvařovský, str. 292-299, 348-358)

11. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (17. 12.)

(Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)

S sebou: Smlouva o Evropské unii

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií