.základy soukromého práva – sylabus 2020*

1. Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků) – Bajura 17.2.2019
2. Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků) – Bajura 24.2.2019
3. Závazkové právo III (vybrané otázky k nejčastějším smluvním typům) – Pražák 2.3.2019
4. Závazky z deliktů – Pražák 9.3.2019
5. Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele – Bajura 16.3.2019
6. Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání – Bajura 23.3.2019
7. Pracovní právo – Pražák 30.3.2019
8. Věcná práva – Pražák 6.4.2019
9. Právní jednání podnikatele – Horáček 20.4.2019
10. Obchodní korporace – Horáček 27.4.2019
11. Veřejné rejstříky – Horáček 4.5.2019
12. Ochrana hospodářské soutěže – Horáček 11.5.2019
13. Předtermín zkoušky 18.5.2019

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií