.seminář teorie práva 19.03.2013*

V rámci čtvrtého semináře jsme se věnovali dokončení tématu o subjektivních právech. Tématem druhé části semináře byly právní skutečnosti. Nejprve jsme si vysvětlili tři roviny subjektivního práva (možnost chovat se určitým způsobem, možnost vyžadovat nějaké chování od jiného a možnost domáhat se ochrany svého práva).
Věnovali jsme se podrobně pojmu předmět/objekt subjektivních práv a rozlišili jsme jednak čtyři varianty předmětu primárního (dare, facere, omitere, pati) a jednak na příkladu smlouvy o výpůjčce a zápůjčce vysvětlili rozdíl mezi sekundárním předmětem a pouhým charakterem sekundárního předmětu. Pozornost jsme věnovali realizaci subjektivních práv. Rozlišili jsme jejich utváření a výkon. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi právním titulem a kauzou a věnovali se různým možnostem vzniku subjektivních práv.
Tímto tématem jsme plynule otevřeli další velké téma, a sice právní skutečnosti. Nakreslili jsme si schéma rozlišování různých právních skutečností podle přítomnosti prvku vůle a souladu s právem. Podrobněji jsme se pak věnovali právnímu úkonu jako skutečnosti nejtypičtější. Na příkladu zapůjčené bankovky od kolegyně Jany jsme si ukázali, jaké jsou některé jeho náležitosti a jaký je následek jejich absence. Toto téma příště dokončíme a podrobně se budeme věnovat především deliktům.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií