.zasedání AS z 8.10.2009 – Předvolební zasedání k volbě kandidáta na funkci děkana*

Přináším zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 8. října 2009

Proděkan Prof. Damohorský nejprve představil nového vedoucího zahraničního oddělení Mgr.Kohouta.
Vystoupil předseda volební komise Jan Švarc, jenž pověřil kol. dr. Berana, aby informoval o práci volební komise. Ten konstatoval, že navržen byl jen jeden kandidát – Prof. JUDr. Aleš Gerloch, Csc. Ten s kandidaturou souhlasí a jsou k dispozici i všechny materiály potřebné k volbě.
Poté vystoupil Prof. Gerloch a přednesl základní teze, které shrnují jeho dosavadní práci ve funkci děkana a představil i vizi základních cílů na volební období 2010-2014. V diskusi, ve které vystoupili zejména kol. Pražák, kol. Švarc, kol. Černá a kol. dr. Beran, kol. dr. Maršálek, byla probrána aktuální témata týkající se počtu studentů na fakultě, zápisu do studia a další administrativní zátěže či hodnocení výuky studenty.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií